ONDERWIJS


Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.
Albert Einstein
We cannot solve problems with the same thinking we used when we created them
Albert Einstein

Inspiratie voor verandering

Opleiden is voor de PMC.academy geen doel op zich, het is een middel om tot gewenste verandering te komen. PMC.academy wil met haar opleidingen organisaties in staat stellen actief te anticiperen op hun context. De PMC.academy daagt uit om de inspiratie voor deze verandering binnen maar vooral ook buiten de eigen sector te zoeken. Niet omdat het gras daar groener zou zijn, wel om nieuwe inzichten en gedachten en overtuigingen te laten inspireren. We erkennen de eigenheid van de onderwijssector en proberen vanuit de eigenheid van andere sectoren toe te voegen aan deze unieke sector.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg zeggen we wel eens. Dat is dus ook waar als het gaat om opleiden.

Het aanpassen van perspectieven

Organisaties blijven in beweging om zichzelf steeds opnieuw duurzaam met hun omgeving te verbinden. De PMC.academy neemt de binnenwereld van organisaties uiterst serieus, maar laat het denken over veranderen starten in de buitenwereld. Wat wil deze wereld van mij, wat wil ze niet, wat kan ik daarmee, wat laat ik achter me en wat heb ik nodig voor deze duurzame verbinding. Van buiten naar binnen denken, om vervolgens van binnen naar buiten te veranderen. Hierbij is grondige kennis van sector en de daarin werkzame professionals onontbeerlijk, maar zal een deel van de kennis, vaardigheden en inspiraties uit de buitenwereld gehaald moeten worden. Zodra de buitenwereld is verkend, de verandernoodzaak en richting duidelijk zijn is het tijd om te veranderen. Ontwikkeling van binnenuit. Ontwikkeling gedreven door de kracht die een organisatie in zich heeft. Kracht die groeit, zodra er nieuwe kennis, kunde en inspiratie aan toegevoegd is.

Juist deze benadering maakt de opleiding van de PMC.academy zo waardevol. Wij bouwen opleidingen op basis van wat het buiten op moet leveren, in plaats van vanuit technieken, modellen of theorieën.

Directeuren opleiding

21 st century educational leadership

De PMC.academy heeft 7 professionaliseringsthema’s uitgewerkt in evenzoveel aantrekkelijke modules. Uitgangspunt is om inspiratie vanuit de omringende wereld van het onderwijs en uit het onderwijsveld zelf als input te gebruiken om de eigen schoolorganisatie vanuit verschillende perpectieven te bekijken.

Iedere module rondom een professionaliseringsthema vormt een geheel en geeft op dat thema de inspiratie, perpectieven en inzichten evenals de oefen mogelijkheden om jezelf te scherpen en te groeien als directeur/leider.

Beoordeling

Modules worden afgerond met een reflectief gesprek tussen deelnemer, opleider en een of meerdere mede deelnemer waarin besproken wordt welke ontwikkeling de deelnemers hebben doorgemaakt. De deelnemers geven in hun portfolio aan welke ontwikkeling ze hebben doorgemaakt op de gevolgde professionaliseringsthema’s.

Er zijn geen klassieke tentamens of toetsen opgenomen in deze modules. In plaats daarvan hebben we in ieder module opdrachten verwerkt waarin alle verworven kennis, inzichten en vaardigheden moeten worden toegepast en beoordeeld.

Voor wie is de opleiding

De opleiding is nadrukkelijk gepositioneerd als vervolg op een reeds afgesloten management/schoolleiders opleiding voor de registratie en als aantrekkelijk alternatief voor het volgen van een volledige master.
De opleiding is geschikt voor deelnemers die al enige jaren ervaring hebben in een leidinggevende rol maar op zoek zijn naar verdieping en ander vormen van samen kennis en inzicht en nieuwe vaardigheden verwerven.

3 final-min

ZOCO/IB opleiding

Impactvol begeleiden van leerkrachten

Waarom deelnemen?

Unieke kans om samen met vakgenoten op een aantrekkelijke manier je eigen vaardigheden op het gebied van het begeleiden van leerkrachten te vergroten en daarmee het onderwijs aan kinderen op een nog hoger plan te brengen.


Deelnemers: IB’ ers/Zoco’s uit het (speciaal) basis- en voorgezet onderwijs.
Omvang groep: ± 15
Aantal dagen: 6
Aantal uren: 6 x 7 uur = 42 uur
Voorbereiding: 1 uur per bijeenkomst
Frequentie: 1 bijeenkomst per 3 à 4 weken
Trainers: Bernadette Zwart en Camiel Pas

Bekijk ook onze opleidingen voor de Zorg
Klik op de button om meer te lezen over onze Coaching-, Teamdynamiek- en Teaminterventieopleidingen