ZORG


Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.
Albert Einstein
We cannot solve problems with the same thinking we used when we created them
Albert Einstein

Inspiratie voor verandering

Opleiden is voor de PMC.academy geen doel op zich, het is een middel om tot gewenste verandering te komen. PMC.academy wil met haar opleidingen organisaties in staat stellen actief te anticiperen op hun context. De PMC.academy daagt uit om de inspiratie voor deze verandering binnen maar vooral ook buiten de eigen sector te zoeken. Niet omdat het gras daar groener zou zijn, wel om nieuwe inzichten en gedachten en overtuigingen te laten inspireren.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg zeggen we wel eens. Dat is dus ook waar als het gaat om opleiden.

Het aanpassen van perspectieven

Organisaties blijven in beweging om zichzelf steeds opnieuw duurzaam met hun omgeving te verbinden. De PMC.academy neemt de binnenwereld van organisaties uiterst serieus, maar laat het denken over veranderen starten in de buitenwereld. Wat wil deze wereld van mij, wat wil ze niet, wat kan ik daarmee, wat laat is achter me en wat heb ik nodig voor deze duurzame verbinding. Van buiten naar binnen denken, om vervolgens van binnen naar buiten te veranderen. Hierbij is grondige kennis van sector en de daarin werkzame professionals onontbeerlijk, maar zal een deel van de kennis, vaardigheden en inspiraties uit de buitenwereld gehaald moeten worden. Zodra de buitenwereld is verkend, de verandernoodzaak en richting duidelijk zijn is het tijd om te veranderen. Ontwikkeling van binnenuit. Ontwikkeling gedreven door de kracht die een organisatie in zich heeft. Kracht die groeit, zodra er nieuwe kennis, kunde en inspiratie aan toegevoegd is.

Juist dit maakt de opleiding van de PMC.academy zo waardevol. Wij bouwen opleidingen op basis van wat het buiten op moet leveren, in plaats van vanuit technieken, modellen of theorieën.

5 fixed

Coach opleidingen

Onze coach opleidingen stellen wij modulair beschikbaar aan onze opdrachtgevers.
Iedere coaching module gaat specifiek in op bepaalde vaardigheden, kennis of gedragingen die voor een coach het gereedschap vormen.
U kunt een keuze maken uit alle hier onder beschreven maatwerk modules, maar ook meerdere modules tot 1 traject maken.
Iedere module bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3,5 uur
*Minimaal aantal deelnemers per module 10

  1. Coachen vanuit kerncompetenties
  2. Coach benaderingen, methodieken en interventies
  3. Coachen van individuele medewerkers
  4. Coachen van teams
  5. Coachen van complexe ontwikkelprocessen
  6. Coachen naar zelforganisatie
7fixed

Teamdynamiek en teaminterventies

Uitgelezen kans om in een inspirerende setting te ontdekken hoe je vanuit jezelf de dynamiek binnen een team ten positieve kunt beïnvloeden. Ervaren dat het begrijpen van de team dynamiek het aantal opties enorm vergroot.
Ontdekken welke interventie past bij een team en wat dat vraagt van teamleden en begeleiders.
Oefenen met beïnvloeden en interveniëren vanuit wie jezelf bent als teamlid en/of begeleider van een team.

Deelnemers:     Zelf- en samen organiserende teams, coaches en versterkers van teams en procesbegeleiders.

Aantal dagen:   4 ½ dagdeel

Aantal uren:    36

Frequentie:     Iedere twee a drie weken een bijeenkomst

Kijk ook eens naar de opleiding voor Onderwijs
Klik op de button om meer te lezen over onze directeuren opleiding.